HIITE MAJA

1. Kuvakilpailun tarkoitus on:

- luonnontilaisten pyhien paikkojen monimuotoisuuden, arvojen sekä uhanalaisuuden tiedostaminen;

- ihmisten suuntaaminen etsimään pyhiä paikkoja, vierailemaan niissä sekä huomaamaan niiden yksityiskohtia;

- pyhien paikkojen sijaintien, kunnon, käytön ja merkityksen tallentaminen;
- hyvien valokuvien kerääminen pyhien paikkojen tutustuttamiseksi;
- yhteistyön edistäminen uralilaisten jm. alkuperäiskansojen välillä.

2. Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki paitsi kilpailun järjestämiseen liittyvät henkilöt.

3. Aikataulu

3.1 Kilpailutöitä voi ladata 15.10.2021 asti osoitteeseen:

https://www.hiis.ee/kuva/fi/2021

3.2 Voittajien palkitseminen järjestetään vuoden 2021 lopussa Tartossa, Virossa.

4. Palkinnot

Rahapalkinnot

4.1 Yleiskategorian pääpalkinto (1000 €) – valitaan kaikkien kilpailukuvien joukosta.

4.2 Nuorten pääpalkinto (200 €) - valitaan kaikkien 16-vuotiaiden ja nuorempien  kilpailukuvien joukosta.

4.3 Sukukansojen palkinto (300 €) – valitaan sukukansojen (poislukien Viro ja Suomi) luona tallennettujen kuvien joukosta.

4.4 Suomen palkinto (300 €) – valitaan Suomessa tallennettujen kuvien joukosta.

Erikoispalkinnot

4.5 Hiisi

4.6 Puu (pyhä puu tai metsä)

4.7 Kivi (pyhä kivi, kiviryhmä, lohkare, luola)

4.8 Vesistö (pyhä lähde, oja, joki, silmälähde, järvi, merialue)

4.9 Luonnonsuojelu (luonnonsuojelun alainen laji tai yksittäiskohde pyhässä paikassa, samoin luonnonsuojelualueella sijaitseva luonnontilainen pyhä paikka)

4.10 Annit pyhässä paikassa

4.11 Tavat (historialliset tavat pyhässä paikassa)

4.12 Hiiden tuska (vahingon tuottaminen pyhälle paikalle)

4.13 Perinne (kuvan mukaan lisätty perimätieto tai kokemustarina, mikä avaa paikan merkityksiä). Palkinnon valitsee Viron kansanperinteen arkisto.

4.14 Terveys (parantamispaikat, parantamiseen liittyvät toiminnot ja esineet pyhässä paikassa)

4.15 Viron Vana-Võromaan pyhä paikka

4.16 Viron Virumaan pyhä paikka

4.17 Viron saariston pyhä paikka

4.18 Maailman pyhät paikat (luonnontilaiset pyhät paikat muualla maailmassa)

4.19 Video pyhästä paikasta

4.20 Järjestäjällä on oikeus lisätä kilpailun aikana paikkakuntakohtaisia jm. palkintoryhmiä.

5. Kilpailukuvien sisällölliset ehdot
5.1 Kuvaan on oltava tallennettuna historiallinen (perinteen tuntema) pyhä luonnonpaikka: hiisi, pyhä puu, kivi, mäki, rantatörmä, luola, vesistö, tjms., tai sen osa. Tallennettuna voi olla: pyhässä luonnonpaikassa sijaitseva elävä ja eloton luonto, esineet, rakennelmat, tapojen noudattaminen jm tapahtumat, pyhän luonnonpaikan vauriot.

5.2 Tallennetun paikan tai esineen on oltava tunnistettavissa.

5.3 Kuppikivet (pienikuppiset kulttikivet) lasketaan pyhäksi luonnonpaikaksi ainoastaan erityistapauksissa, mikäli niistä on tiedossa suora pyhänä pitämisen perinne.

5.4 Hautaa, kalmistoa, kuppi- eli kulttikiveä, saunaa, rukousaittaa, keinua, kappelia, kirkkoa tms. rakennelmaa, samoin luontokohdetta, mihin ei liity perinnettä, voidaan käsitellä kilpailun aiheena, jos se sijaitsee pyhässä luonnonpaikassa.

5.5 Kilpailuun esitettyyn kuvaan on oltava lisätty kuvaus kuvan tekemisestä, paikkaan liittyvä perinne, tms. lähteet paikan pyhänä pitämisestä. Lisätystä kuvauksesta selviää, miksi kuvaaja pitää sitä historiallisena pyhänä luonnonpaikkana.

6. Kilpailukuvien tekniset ehdot
6.1 Jokainen osallistuja voi lähettää kilpailuun enintään 20 digivalokuvaa ja/tai videota.

6.2 Diapositiivi- tai negatiivifilmille tallennetut työt on esitettävä digitalisoituna.

6.3 Valokuvat tulee esittää jpg-formaatissa.

6.4 Kuvan pidemmän sivun laajuuden on oltava vähintään 3000 pikseliä.
6.5 Tiedoston koko voi olla enintään 20 MB.

6.6 Kuvien käsittely on sallittu siinä määrin, että se ei muuta tallennetun aitoutta.
6.7 Osien lisääminen tai poistaminen (ml. tekstit, kuviot, eri aikoina tehdyt kuvat ja kuvien yksityiskohdat) ei ole sallittu, poislukien pölytahrojen poistaminen.

6.8 Sallittuja ovat pitkä valotusaika, digitaalisesti yhteen liitetyt panoraamat sekä laajasävykuvat (HDR).

6.9 Kuvien käsittelyn on pohjauduttava hyviin tapoihin ja kuvat on muokattava todenmukaisesti ja luonnollisesti.

6.10 Videona voi esittää 5-90 sekuntia pitkiä videoita. Kilpailuun voi esittää videoleikkeen, lyhyen leikatun videotarinan, stop-motion tai time-lapse-tekniikalla tehdyn kuvan. Tekijän on otettava huomioon, että video voidaan esittää myös ilman ääntä.

Video voi olla valmistunut yhteistyönä, eli sillä voi olla monta tekijää.

Videon on oltava tekijöiden itsensä tekemä, sekä sisällettävä vain heidän itsensä luomaa videomateriaalia.

Muiden tekijöiden tuotannon (esimerkiksi musiikin) käytön on oltava hyvien tapojen ja tekijänoikeuksien mukaista. Jokaisen osallistujan on otettava huomioon tekijänoikeudet ja taattava, että kaikki videossa käytetty on joko originellia tai tekijänoikeuksien mukaista.

Videolla ei saa olla alku- tai lopputekstejä, ne lisätään järjestäjien toimesta kaikkiin kilpailun yhteydessä esitettäviin töihin yhdenmukaiseen muotoon. Osallistujien on varmistettava, että kilpailun järjestäjille välitetään kaikki tarpeellinen tieto tekstityksiä varten (esimerkiksi Creative Commons-lisenssin pohjalta filmissä käytetyn musiikin tapauksessa).

Videotiedoston on oltava .mp4- tai .mov-formaatissa, H.264 tai mpeg-4-standardissa enintään 2 GB suuruinen, sekä 720p, 1080p tai 4K resoluutiossa.

7. Kilpailukuvien arvioiminen
7.1 Kilpailukuvien arviointiraatiin kuuluvat tunnustetut asiantuntijat valokuvauksen, perinteen, luonnon ja taiteen aloilta.

7.2 Arviointiraati valitsee jokaisen palkintoryhmän parhaimman kuvan, jolle määrätään palkinto. Arviointiraadilla on oikeus jättää sopivan kilpailukuvan puuttuessa palkinto määräämättä.

7.3 Kilpailukuvien arvioinnissa otetaan huomioon:
7.3.1 Oikea paikka – onko tallennettu historiallinen pyhä luonnonpaikka?
7.3.2 Mitat – vastaavatko kuvan mitat ohjeissa annettuja mittoja?
7.3.3 Vaikutelma – tuntuuko valokuva kokonaisuutena huomionarvoiselta?
7.3.4 Viesti – herääkö paikan (tai yleisesti kaikkien pyhien luonnonpaikkojen) suhteen tunteita, kysymyksiä, ajatuksia?
7.3.5 Tekninen toteutus – tuntuvatko terävyys, värit, kontrasti jms. tekniset ominaisuudet luonnollisilta?
7.3.6 Dokumentti – kuinka paljon kerrotaan pyhän luonnonpaikan tilasta, merkityksestä ja käytöstä?
7.3.7 Lisäarvo – yllättääkö kuva hyvässä mielessä?

7.4 Arviointiraati edellyttää, että kilpailukuvan tallentamisen aikana pidettiin huolta pyhän luonnonpaikan luonnon- ja kulttuuriperinnöstä ja noudatettiin historiallisia hyviä tapoja.

8. Kuvien ja videoiden käyttö

8.1 Kilpailuun lähetetty työ, samoin sen nimi, paikan nimi ja sijainti, työn kuvaus, päivämäärä ja kuvaajan nimi julkaistaan kilpailun kotisivulla.

8.2 Järjestäjällä ja järjestäjän yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää kilpailuun lähetettyjä töitä ilmaiseksi kilpailun tutustuttamiseksi mediassa, julkaisuissa, avoimissa tapahtumissa, kotisivulla jms., viitaten tällöin kuvaajalle.

8.3 Järjestäjä saa käyttää palkittuja töitä ilmaiseksi myös pyhien luonnonpaikkojen suojelua edistävissä muissa tarkoituksissa, viitaten tällöin kuvaajalle.

8.4 Kilpailuun osallistuvilla on mahdollisuus julkaista kuvansa vapaakäyttölisenssi Creative Commons 3.0 mukaisesti, mikä antaa kaikkien käyttää kuvia voittoa tavoittelemattomissa tarkoituksissa sillä ehdolla, että viitataan kuvan tekijälle.

9. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä vastaa kilpailuun lähetettyjen kuvien oikeudenmukaisesta käytöstä, ml. jättää julkaisematta pyhien luonnonpaikkojen sijaintitiedot, mikäli se voi aiheuttaa niille vahinkoa.

10. Osallistujan vastuu
10.1 Osallistuja vastaa itsestään ja töistään esitettyjen tietojen todenperäisyydestä sekä vakuuttaa, että hän on kilpailuun lähetettyjen töiden tekijä ja hyväksyy kuvakilpailun ohjeiden ehdot.
10.2 Osallistujan on varmistuttava, että kilpailutöiden lataus kotisivulle onnistui.
10.3 Osallistuja esittää vertailuksi kameran originaalitiedoston, dian tai negatiivin, samoin tietoa kuvaustilanteesta, mikäli järjestäjä sitä kysyy.

Lisätietoa

*Historialliset pyhät luonnonpaikat ovat alun perin luonnontilaisia paikkoja, maa- ja vesialueita, mitä on käytetty jo ennen 1900-lukua rukoiluun, antien tuomiseen, parantamiseen jm. Uskonnolliseen toimintaan. Poikkeuksena lasketaan historiallisiin pyhiin luonnonpaikkoihin uudemmat ristipuut. Pyhän luonnonpaikan alueella sijaitsevat luontokohteet (pintamuoto, vesistöt, kivet, kasvisto jms.) sekä pyhän luonnonpaikan kunnioittamiseen liittyvät rakennelmat (esim. kokko-, tanssi- tai hautauspaikka) ovat osa pyhää luonnonpaikkaa.

Viitteitä

Perimätiedon tuntemia pyhiä luonnonpaikkoja:

https://www.taivaannaula.org/Testi2015/wp-content/uploads/2014/03/taivaannaula-pyhia-luonnonpaikkoja.pdf

Viron pyhien luonnonpaikkojen kartta (Hiite Maja-säätiö): https://hiis.ee/pyhapaikade-kaart

Creative Commons 3.0: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ee/

Kilpailun järjestäjä: Hiite Maja-säätiö

Kilpailun järjestäjä Suomessa: Taivaannaula ry

Lisätietoa: Ahto Kaasik, tel +37256686892, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoa Suomessa: Patrick O'Rourke, +358503388838, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.