HIITE MAJA

Hiite kuvavõistluse 2022. aasta eeskiri

 

1. Hiite kuva- ehk fotovõistluse eesmärk on:

- looduslike pühapaikade mitmekesisuse, väärtuste ning ohustatuse teadvustamine;

- inimeste suunamine pühapaikasid otsima, külastama ja nende üksikasju märkama;

- pühapaikade asukohtade, seisundi, kasutamise ja tähenduse jäädvustamine;

- ülesvõtete kogumine pühapaikade dokumenteerimiseks ja tutvustamiseks.

- koostöö edendamine soome-ugri jt põlisrahvaste vahel.

2. Osalemisõigus

Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a võistluse korraldamisega seotud isikud.

3. Ajakava

3.1 Võistlustöid saab üles laadida kuni 15.10.2022 aadressil:

https://www.hiis.ee/kuva/2022

3.2 Võitjate autasustamine toimub 2022. a lõpus Tartus.

4. Auhinnad

Rahalised auhinnad

4.1 Üldarvestuse peaauhind (1000 eurot) - valitakse välja kõikide võistlustööde hulgast.

4.2 Noorte peaauhind (200 eurot) - valitakse välja kõikide kuni 16-aastaste (16 kaasa arvatud) võistlustööde hulgast.

4.3 Uurali rahvaste auhind (300 eurot) - valitakse välja hõimurahvaste (v.a Soome) juures jäädvustatud kuvade hulgast.

4.4 Soome auhind (300 eurot) – valitakse välja Soomes jäädvustatud kuvade hulgast.

Seoses rahvusvaheliste sanktsioonidega ei määrata rahalisi auhindu Vene Föderatsiooni ja Valgevene elanikele.

Eriauhinnad

4.5 Hiis

4.6 Puu (püha puu või puuderühm)

4.7 Kivi (püha kivi, kivide rühm, pank, koobas)

4.8 Veekogu (püha allikas, oja, jõgi, veesilm, järv, mereala)

4.9 Looduskaitse (looduskaitsealune liik või üksikobjekt pühapaigas, samuti kaitsealal asuv looduslik pühapaik)

4.10 Annid pühapaigas

4.11 Tavad (ajaloolised tavad pühapaigas)

4.12 Hiie valu (pühapaiga kahjustamine)

4.13 Pärimus (ülesvõttele lisatud pärimusteade või kogemuslugu, mis avab paiga tähendusi). Auhinna valib välja Eesti Rahvaluule Arhiiv.

4.14 Tervis (tervendamispaigad, tervendamisega seotud tegevused ja esemed pühapaigas).

4.15 Vana-Võromaa pühapaik. Auhinna valib välja Võru Instituut.

4.16 Virumaa pühapaik

4.17 Mulgimaa pühapaik

4.18 Saare pühapaik (püha saar või pühapaik saarel)

4.19 Maailma pühapaigad (looduslikud pühapaigad  mujal maailmas)

4.20 Liikuv kuva

4.21 Korraldajal on õigus luua võistluse ajal juurde piirkondlikke jm auhinnarühmasid.

5. Võistlustööde sisulised tingimused

5.1 Võistlustööl peab olema jäädvustatud ajalooline (pärimuslik) looduslik pühapaik*: hiis, püha puu, kivi, mägi, pank, koobas, veekogu, ristipuu jms, või selle osa. Jäädvustatud võib olla: pühapaigas asuv elus ja eluta loodus, esemed, rajatised, tavade järgimine jm sündmused, pühapaiga kahjustused.

5.2 Jäädvustatud paik või ese peab olema äratuntav.

5.3 Lohukivi (väikeselohulised kultusekivid) liigitub looduslikuks pühapaigaks üksnes erandjuhul kui selle kohta on teada otsene pühaks pidamise pärimus.

5.4 Kalmet, kalmistut, lohu- e kultusekivi, sauna, palvekoda, kiike, kabelit, kirikut jm rajatist, samuti ilma pärimuseta loodusobjekti võib käsitleda võistluse teemana juhul, kui see asub ajaloolises looduslikus pühapaigas.

5.5 Võistlusele esitatud failile peab olema lisatud kirjeldus selle jäädvustamisest, paigaga seotud pärimus(ed), vm andmed selle pühaks pidamisest. Lisatud kirjeldusest selgub, miks peab autor seda ajalooliseks looduslikuks pühapaigaks.

6. Võistlustööde tehnilised tingimused

Kuvad ehk fotod

6.1 Iga osaleja võib võistlusele saata kuni 20 digifotot.

6.2 Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud tööd tuleb esitada digitaliseeritult.

6.3 Fotod tuleb esitada jpg formaadis.

6.4 Pildifaili pikema külje pikkus peab olema vähemalt 3000 pikslit.

6.5 Faili suurus võib olla kuni 20 MB.

6.6 Lubatud on  piltide töötlemine määral, mis ei muuda jäädvustatu ehtsust.

6.7 Piltidel ei ole lubatud osade (sh tekstid, kujundid, eri ajal tehtud fotod ja fotode detailid) juurde lisamine või nende eemaldamine, v.a tolmuplekkide eemaldamine.

6.8 Lubatud on pikk säriaeg, digitaalselt kokku kleebitud panoraamid ning piltide dünaamilise ulatuse tõstmine (HDR=high dynamic range).

6.9 Piltide töötlemisel tuleb lähtuda heast tavast ning vormistada need tõepäraselt  ja loomulikult.

Liikuvad kuvad ehk videod

6.10 Liikuva kuva ehk video osas võib esitada kuni viis enim 90 sekundi pikkust faili. Liikuva kuvana võib esitada videolõigu, lühikese monteeritud videoloo, stop-motion või time-lapse tehnikas võtte. Autor peaks arvestama, et videot võidakse esitada ka ilma helita.

Liikuv kuva võib olla valminud ühistööna, sellel võib olla mitu autorit.

Video peab olema autorite enda tehtud, ning sisaldama vaid nende endi poolt loodud videomaterjali. Teiste autorite loomingu (näiteks muusika) kasutamine peab olema kooskõlas hea tava ja autorikaitsega. Iga osavõtja peab arvestama autoriõigustega ja tagama, et kõik videos kasutatu on kas algupärand või autoriõigustega kooskõlas.

Osalejad peavad kindlustama, et konkursi korraldajatele edastatakse kogu tiitrites viitamiseks vajaminev teave (näiteks creative commons litsentsi alusel filmis kasutatud muusika puhul).

Videofail peab olema .mp4 või .mov vormingus H.264 või mpeg-4 koodekis maksimaalselt 2 GB suurune, ning 720p, 1080p või 4K resolutsiooniga.

7. Võistlustööde hindamine

7.1 Võistlustööde hindamiskogusse kuuluvad tunnustatud asjatundjad fotograafia, pärimuse, looduse ja kunsti vallast.

7.2 Hindamiskogu valib iga auhinnarühma parima ülesvõtte. Hindamiskogul on õigus jätta sobiva võistlustöö puudumisel auhind määramata.

7.3 Võistlustööde hindamisel kaalutakse:

7.3.1 Õige paik - kas jäädvustatud on ajalooline looduslik pühapaik?

7.3.2 Mõõdud – kas faili mõõtmed vastavad eeskirjale?

7.3.3 Mulje – kas ülesvõte tervikuna tundub tähelepanuväärne?

7.3.4 Sõnum – kas tekib selle paiga (või kõigi pühapaikade) suhtes tundeid, küsimusi, mõtteid?

7.3.5 Tehniline teostus – kas teravus, värvid, kontrastsus jm tehnilised omadused tunduvad loomulikud?

7.3.6 Dokument – kuivõrd pakub teavet pühapaiga seisundi, tähenduse ja kasutamise kohta?

7.3.7 Lisaväärtus - kas kuva kuidagi heas mõttes üllatab?

7.4 Hindamiskogu eeldab, et võistlustöö jäädvustamisel hoiti pühapaiga loodus- ja kultuuripärandit ning  järgiti ajaloolisi häid tavasid.

8. Ülesvõtete kasutamine

8.1 Võistlusele saadetud pildid, samuti pildi nimi, paiga nimi ja asukoht, pildi kirjeldus, kuupäev ja autori nimi avaldatakse võistluse lehel.

8.2  Võistlusele saadetud pilte on korraldajal ja korraldaja kaastöölistel õigus tasuta kasutada võistluse tutvustamiseks ajakirjanduses, trükistes, avalikel sündmustel, kodulehel jm, viidates seejuures autorile.

8.3 Auhinnatud pilte võib korraldaja tasuta kasutada ka pühapaikade kaitsmist edendavatel muudel eesmärkidel, viidates seejuures autorile.

8.4 Võistlusel osalejatel on võimalus avaldada oma pildid vabakasutuslitsentsi Creative Commons 3.0 all, mis lubab kasutada pilte mittetulunduslikel eesmärkidel tasuta kõigil, tingimusel, et viidatakse pildi autorile.

9. Korraldaja vastutus

Korraldaja vastutab võistlusele esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest, s.h jätab avalikustamata pühapaikade asukohaandmed kui see võib põhjustada neile kahju.

10. Osavõtja vastutus

10.1 Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest, kinnitab, et ta on võistlusele saadetud tööde autor ning nõustub kuvavõistluse eeskirja tingimustega.

10.2 Osavõtja esitab võrdluseks kaamera originaalfaili, slaidi või negatiivi, samuti teavet võtteolukorra kohta, kui korraldaja seda küsib.

Lisateavet

*Ajaloolised looduslikud pühapaigad on algselt loodusliku ilmega paigad, maa- ja veealad, mida on kasutatud juba enne 20. sajandit palvetamiseks, andide toomiseks, ravimiseks jt usulisteks toiminguteks. Erandina loetakse ajalooliste looduslike pühapaikade hulka uuemad ristipuud. Loodusliku pühapaiga alal asuvad loodusobjektid (pinnavorm, veekogud, kivid, taimestik jms) ning pühapaiga austamisega seotud rajatised (nt lõkke-, tantsu- ja matusekoht) on osa pühapaigast.

Viiteid

Eesti looduslike pühapaikade kaart (Hiite Maja SA): https://kaart.hiiepaik.ee/

Pühapaikadest Hiiepaiga lehel: http://hiiepaik.ee/tegutse/kaardistamine/

Pühapaikadest Maavalla koja kodulehel: http://www.maavald.ee/hiis

Eesti Instituudi hiite leht: http://maatundmine.estinst.ee/

Pühapaika külastades järgi häid tavasid:

http://www.maavald.ee/hiis/hiied/mahu-kihelkond/5060-head-tavad-hiies

Creative Commons 3: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ee/

Võistluse korraldaja: Hiite Maja SA

Võistluse korraldaja Soomes: Taivaannaula RY

Lähem teave: Ahto Kaasik, tel 56686892, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.