HIITE MAJA

Jäädvustame Maavalla hiied!

Alates sygiskuu esimesest päevast (01.09.) saavad fotovõistlusest Maavalla hiied 10221 osavõtjad oma pilte võrgus yles laadida. Maavalla koda avas selle tarbeks uue pildilehe.

Fotovõistlus esmärk on jäädvustada meie rahva looduslike pyhapaikade ilu ja valu ning suunata inimesi märkama esivanemate väekohtade varjatud väärtusi. Hiied, yksikud pyhad puud, kivid, allikad, ristipuud ja muud põlised pyhapaigad kätkevad endas loonalisi (looduslikke) ning asise ja vaimse elma (kultuuri) väärtusi, mis ootavad taasavastamist ja uuesti mõtestamist.

Märkamist vajab seegi, kuidas inimene pyhapaiku hoiab ja kasutab, olgu siis esivanemate heade tavade vaimus või hoopis teadmatult ja hoolimatult. Kõik mis me mõtleme, ytleme, teeme või tegemata jätame, järeltulijate pärandame, on elm ehk kultuur.

Juurte juurde
Võistluspildid ei jäädvusta mitte juhuslikke paiku, vaid ajaloolisi ja pärimuslikke pyhapaiku, olgu nad siis avalikkusele varem tuntud või tundmatud, heas seisus, kannatada saanud või hävinud ehitiste või kaevanduste tõttu. Sestap tuleb fotole lisada paiga asukohaandmed, nimed ja võimalusel pärimus, pärimuse allikad ning pildi saamise lugu.

Nii nagu iga eestlase juured ulatuvad kindlatesse kihelkondadesse, kyladesse,  taludesse ja hiitesse, nii sirutuvad meie maastike juured Maavalla vaimse elma kõige sygavamatese kihtidesse. Meile tuttav Eesti loond on ju tekkinud ning koos ja kokku kasvanud kymne tuhande aasta jooksul maarahvaga, selle keele ja meelega. Nõnda on igal paigal meie põliskultuuris oma lugu ja tähendus. Käesolev fotovõistlus on keskendunud aga pärimusmaastiku teatud osale - pyhadele paikadele.

Seal kus võõras näeb vaid puid, kive, allikaid, kõrgendikke või lihtsalt maastikku, võib põline rahvas näha looduslikke pyhapaiku. Paiku, mis hoiavad meie vaimseid sidemeid esivanemate ja järeltulevate põlvedega. Paiku, mis hoiavad meie kõige sygavamaid juuri.

Kes võivad osaleda?
Võistlusele oodatakse osalema kõiki hiiesõpru, välja arvatud korraldajad ja hindamiskogu liikmed. Töid hinnatakse kahes jaos: noored kuni 16-aastased (kaasa arvatud) ning vanemad.

Tähtajad
Fotode esitamise viimane tähtaeg on selle aasta 31. porikuud (31.10.10221).

Võistluse tulemused kuulutatakse välja ja auhinnad antakse kätte kooljakuu lõpus - jõulukuu alguses Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Syndmuse täpse aja teatab Maavalla koda kooljakuu (11) algul oma kodulehel ja listides.

Mida pildistada?
Fotole võivad olla jäädvustatud ajaloolised looduslikud pyhapaigad: hiied, yksikud pyhad puud, allikad, kivid, ristipuud, samuti hiljuti asutatud looduslikud pyhapaigad ja kurepesadega postid, millele seotakse paelu. Pilti võib teha ka pyhapaika toodud andidest ja raviesemetest, inimestest pyhapaigas jõudu kogumas, ande jätmas, ravimas, tuld tegemas, nõu pidamas. Pildile võib pyyda ka pyhapaigas toimuvat reostamist, hävitustööd ja selle jälgi.
Pildistatav paik või ese peab olema äratuntav.
Ajaloolistest looduslikest pyhapaikadest saab lähemalt lugeda siit.

Millised on võistluspildid?
- pildi kyljed on suhtega 3:2 või 4:3
- pildi laius on vähemalt 3000 pikslit (noortel vähemalt 2000)
- pilt on JPG formaadis
- pildi suurus jääb alla kahe megabaidi
- pildifaili nimi on kirjutatud kujul: vanuseryhm_pildistaja_pildinimi.JPG Näiteks: A_SiugMagi_hiiekivi.JPG. Seejuures A tähistab vanuseryhma kuni 16 aastased (kaasa arvatud) ja B vanemaid.
- Pilt ei tohi olla digitaalselt muudetud (lubatud on pildiseadete tavapärane kohendamine).

Pildi sisestamine
Võistluspildid saab sisestada Maavalla koja pildilehe yleslaadimiskeskkonnas.
Pildid teeb haldur avalikuks esimesel võimalusel.

Auhinnad
Noorte ja vanemate arvestuses antakse välja esimesed auhinnad. Eriauhinnad antakse järgmistes ryhmades: puu(d), kivi(d), veekogu, kaitstavad liigid pyhapaigas, annid, hiietavad, hiie valu.

Võistluse auhinnafondi on toetanud Kehrwieder, Turu Foto, Overall, Loodusfotovarustus, Maaleht, Eesti Loodus, Horisnont, Loodusesõber, Lofo ja Maavalla koda. Auhindade suuruse ja jagunemise teeab korraldaja teatavaks sygiskuu jooksul.

Võistlusele saadetud piltide kasutamine
Maavalla kojal on õigus kasutada võistlusele saadetud pilte tasuta võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, Maavalla koja võrgulehel ja trykiväljaannetes ning koja korraldatavatel näitustel ja muudel harivatel ja mitteärilistel ettevõtmistel. Kõik muud autoriõigused jäävad pildi autorile.

Fotovõistluse hindamiskogu
Mall Hiiemäe, Eesti Kirjandusmuuseum
Marju Torp-Kõivupuu, Tallinna Ylikool
Elo Liiv, Eesti Kunstiakadeema
Sulev Oll, Maaleht
Arne Ader, loonapiltnik
Ahto Kaasik, Maavalla koda

Korraldaja – Maavalla koda
Fotovõistluse korraldaja Maavalla koda on eesti oma ja põlist usku järgivate kodade katusyhendus. Maavalla koda kannab jõudumööda hoolt maarahva põliselma (s.h hiite), põlisrahva, ilmaliku riigi ja terve keskkonna eest.
Maavalla koja võrguleht

Mis on Maavald?
Maavallaks on maarahvas nimetanud oma kodumaad. Lisaks Eesti vabariigi maa-alale hõlmab Maavald praegu Venemaal asuvaid Vadja- ja Setomaad ning Lätti jäävaid ajaloolisi maarahva kihelkondi ja kyli.

Mis on 10221?
See on aastaarv, mis lähtub Maavalla ajaarvamisest. Just nii palju aastaid tagasi murdis jääaja järel kogunenud ja ookeanist kõrgem Balti jääpaisjärv endale tee ilmamerre. Lyhikese ajaga jooksis järv pooltyhjaks ja veetase alanes siinkandis mitukymmend meetrit. Suur jagu meie kodumaast vabanes vee alt, tehes ruumi maismaaelule. See murranguline syndmus tähistas ulatuslike muutuste aega, millesse jääb ka Eesti ehk Maavalla asustusajaloo algus.
Hiite fotovõistluse tähistamiseks sobib see aastaarv väga hästi.
Maavalla ajaarvamisest lähemalt

Fotovõistlust toetavad: KehrwiederTuru Foto, Loodusajakiri, Overall, Loodusfotovarustus , Maaleht ja Lofo.

Lähem teave fotovõistlusest: koda (at) maavald.ee


Maavalla koda