HIITE MAJA

29.11.10221 (2008) Hiite fotovõistluse võitjad selgunud

29.11. Tartus toimunud Hiie väe tunnustussyndmusel tehti teatavaks fotovõistluse Maavalla hiied 10221 võitjad ja anti yle autasud.

 

Täiskasvanute peaauhind
Tarvo Tiivits
Maardu hiiemets

Noorte peaauhind (kuni 16 a) otsustati jagada kahe võrdselt tugeva pildi vahel:

Mana Kaasik
Roostallikas

Toomas Koitmäe
Helme Ohvrikivi

Parim puude pilt
Ain Raal
Kaduviku kaarel (Kiigeoru hiiesalu)

Parim kivide pilt
Heiki Maiberg
Ruila Ukukivi

Pyhade veekogude osas otsustati anda välja kaks auhinda:

Arthur Arnwald
Kord ja korratus (Salevere Salumäe allikas)

Helen Talli
Lavi ohvriallikas

Parim pilt kaitstavatest liikidest pyhapaigas
Vahur Puik
Kiigeoru hiiesalu

Parim andide pilt
Vahur Puik
Myndid Kiigeoru hiies

Parim hiietavade pilt
Ain Raal
Aegade side (Kiigeoru hiiesalu)

Parim hiie valu väljendav pilt
Mana Kaasik
Kurb vaade Salumäe hiiemäele

Inimene hiies
Otsustati mitte välja anda
 
Lisaks märgiti ära kaks tugevamat pildisarja esitanud autorit:

Ain Raal

ja

Vahur Puik

Kõikide võistlusele saadetud piltidega saab tutvuda Maavalla koja Kuvakonnas.19.11.10221 (2008) Hiie sõber saab auhinnaks kirve

29.11. kl 12-15 toimub Tartus Vanemuise tn 42 Eesti Kirjandusmuusemi saalis esmakordselt tunnustamissyndmus Hiie vägi, mille naelana kuulutatakse välja Hiie sõbra aunime pälvinu ja antakse talle yle Hiie sõbra kirves. Syndmusel tutvustatakse samuti fotovõistluse Maavalla hiied 10221 tulemusi ja autasustatakse võitjaid. Piduliku syndmuse pillilugude ja laulude eest hoolitseb Lauri Õunapuu ning lavajuhiks on Merle Jääger.

Syndmus on avalik ja tasuta.

Fotovõistluse Maavalla hiied 10221 eesmärk on jäädvustada pyhapaikade ilu ja valu ning pöörata avalikkuse tähelepanu nendega seotud väärtustele ja muredele. Porikuu lõpuks esitas 29 inimest võistlusele 102 pilti, millel on jäädvustatud 52 hiit ja muud looduslikku pyhapaika.

Fotovõistluse esinduslik hindamiskogu vaagis pilte Tartus 17.11. Pildi hindamisel lähtuti sisulisest poolest (kas on pyhapaik, kas on äratuntav, kas asukoht ja asjakohane teave on lisatud) ylesehitusest (kas pyhapaigale omane ja tähenduslik on esile toodud) taideväärtusest (kas pilt pakub elamust) ja fototehnilistest omadustest. Hindamiskogu langetas otsused, kuid teeb need avalikuks alles 29.11. tunnustamissyndmusel.

Fotovõistluse lehekylg esitatud piltidega

Hiie sõbra tunnustamissyndmust toetab Eesti Kultuurkapital ja Eesti Rahvuskultuuri Fond.

Fotovõistlust toetavad: KehrwiederTuru Foto, Loodusajakiri, OverallMaaleht ja Lofo.02.11.10221 (2008) Hiite fotovõistlusel jäädvustati 52 paika

Fotovõistlusesele Maavalla hiied 10221 saatis oma tööd 29 autorit. 102 pildile on jäädvustatud 52 erinevat looduslikku pyhapaika Maavalla eri paigust. Piltidel võib näha iidseid hiisi, pyhi allikaid ja kive. Näha on uuemaidki pyhapaiku nagu kurepesaga post, millele seotakse soovipaelu ja samuti yhe Saaremaa äriettevõtte klientide teenindamiseks rajatud pyhapaik.

Hindamiskogu selgitab saadetud piltide hulgast lähinädalatel välja noorte ja täiskasanute peaauhinna võitja ning parimad järgmistes ryhmades: puu(d), kivi(d), veekogu, kaitstavad liigid pyhapaigas, annid, hiietavad, hiie valu.

Fotovõistluse võitjad tehakse avalikult teatavaks 29.11. kl 12 algaval tunnustussyndmusel Tartus Vanemuise 42 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis.

Fotovõistlus esmärk on jäädvustada meie rahva looduslike pyhapaikade ilu ja valu ning suunata inimesi märkama esivanemate väekohtade varjatud väärtusi.

Võistluse auhinnafondis on 10000 krooni raha, 2000 kr fotovarustuse kinkekaarte, loodusajakirjade, Maalehe ja LoFo aastatellimused. Auhinnatud piltide autorid saavad lisaks raamatu “Looduslikud pühapaigad, väärtused ja kaitse” ning 10222. a sirvikalendri.

Fotovõistlust toetavad: KehrwiederTuru Foto, Loodusajakiri, OverallMaaleht ja Lofo.

Fotovõistlusele saadetud piltidega saab tutvuda siin

Pilt: Kaali järv, Maris Kilk

 

05.09.10221 (2008) Jätkub fotovõistlus Maavalla hiied 10221

Jäädvustame Maavalla hiied!

Alates sygiskuu esimesest päevast (01.09.) saavad fotovõistlusest Maavalla hiied 10221 osavõtjad oma pilte võrgus yles laadida. Maavalla koda avas selle tarbeks uue pildilehe.

Fotovõistlus esmärk on jäädvustada meie rahva looduslike pyhapaikade ilu ja valu ning suunata inimesi märkama esivanemate väekohtade varjatud väärtusi. Hiied, yksikud pyhad puud, kivid, allikad, ristipuud ja muud põlised pyhapaigad kätkevad endas loonalisi (looduslikke) ning asise ja vaimse elma (kultuuri) väärtusi, mis ootavad taasavastamist ja uuesti mõtestamist.

Märkamist vajab seegi, kuidas inimene pyhapaiku hoiab ja kasutab, olgu siis esivanemate heade tavade vaimus või hoopis teadmatult ja hoolimatult. Kõik mis me mõtleme, ytleme, teeme või tegemata jätame, järeltulijate pärandame, on elm ehk kultuur.

Juurte juurde
Võistluspildid ei jäädvusta mitte juhuslikke paiku, vaid ajaloolisi ja pärimuslikke pyhapaiku, olgu nad siis avalikkusele varem tuntud või tundmatud, heas seisus, kannatada saanud või hävinud ehitiste või kaevanduste tõttu. Sestap tuleb fotole lisada paiga asukohaandmed, nimed ja võimalusel pärimus, pärimuse allikad ning pildi saamise lugu.

Nii nagu iga eestlase juured ulatuvad kindlatesse kihelkondadesse, kyladesse,  taludesse ja hiitesse, nii sirutuvad meie maastike juured Maavalla vaimse elma kõige sygavamatese kihtidesse. Meile tuttav Eesti loond on ju tekkinud ning koos ja kokku kasvanud kymne tuhande aasta jooksul maarahvaga, selle keele ja meelega. Nõnda on igal paigal meie põliskultuuris oma lugu ja tähendus. Käesolev fotovõistlus on keskendunud aga pärimusmaastiku teatud osale - pyhadele paikadele.

Seal kus võõras näeb vaid puid, kive, allikaid, kõrgendikke või lihtsalt maastikku, võib põline rahvas näha looduslikke pyhapaiku. Paiku, mis hoiavad meie vaimseid sidemeid esivanemate ja järeltulevate põlvedega. Paiku, mis hoiavad meie kõige sygavamaid juuri.

Kes võivad osaleda?
Võistlusele oodatakse osalema kõiki hiiesõpru, välja arvatud korraldajad ja hindamiskogu liikmed. Töid hinnatakse kahes jaos: noored kuni 16-aastased (kaasa arvatud) ning vanemad.

Tähtajad
Fotode esitamise viimane tähtaeg on selle aasta 31. porikuud (31.10.10221).

Võistluse tulemused kuulutatakse välja ja auhinnad antakse kätte kooljakuu lõpus - jõulukuu alguses Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis. Syndmuse täpse aja teatab Maavalla koda kooljakuu (11) algul oma kodulehel ja listides.

Mida pildistada?
Fotole võivad olla jäädvustatud ajaloolised looduslikud pyhapaigad: hiied, yksikud pyhad puud, allikad, kivid, ristipuud, samuti hiljuti asutatud looduslikud pyhapaigad ja kurepesadega postid, millele seotakse paelu. Pilti võib teha ka pyhapaika toodud andidest ja raviesemetest, inimestest pyhapaigas jõudu kogumas, ande jätmas, ravimas, tuld tegemas, nõu pidamas. Pildile võib pyyda ka pyhapaigas toimuvat reostamist, hävitustööd ja selle jälgi.
Pildistatav paik või ese peab olema äratuntav.

Ajaloolistest looduslikest pyhapaikadest saab lähemalt lugeda siit.

Millised on võistluspildid?
- pildi kyljed on suhtega 3:2 või 4:3
- pildi laius on vähemalt 3000 pikslit (noortel vähemalt 2000)
- pilt on JPG formaadis
- pildi suurus jääb alla kahe megabaidi
- pildifaili nimi on kirjutatud kujul: vanuseryhm_pildistaja_pildinimi.JPG Näiteks: A_SiugMagi_hiiekivi.JPG. Seejuures A tähistab vanuseryhma kuni 16 aastased (kaasa arvatud) ja B vanemaid.
- Pilt ei tohi olla digitaalselt muudetud (lubatud on pildiseadete tavapärane kohendamine).

Pildi sisestamine
Võistluspildid saab sisestada Maavalla koja pildilehel Kuvakond. Pildid teeb haldur avalikuks esimesel võimalusel.

Auhinnad
Noorte ja vanemate arvestuses antakse välja esimesed auhinnad. Eriauhinnad antakse järgmistes ryhmades: puu(d), kivi(d), veekogu, kaitstavad liigid pyhapaigas, annid, hiietavad, hiie valu.

Toetajad
Võistluse auhinnafondi on kogunenud 8500 krooni raha, 3000 kr
fotovarustuse kinkekaarte, loodusajakirjade, Maalehe ja LoFo
aastatellimused. Auhinnatud piltide autorid saavad lisaks raamatu
“Looduslikud pühapaigad, väärtused ja kaitse” ning 10222. a
sirvikalendri. Võistlust on seni toetanud Kehrwieder, Turu Foto,
Overall, Maaleht, Eesti Loodus, Horisont,
Loodusesõber ja LoFo.

Võistlusele saadetud piltide kasutamine
Maavalla kojal on õigus kasutada võistlusele saadetud pilte tasuta võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, Maavalla koja võrgulehel ja trykiväljaannetes ning koja korraldatavatel näitustel ja muudel harivatel ja mitteärilistel ettevõtmistel. Kõik muud autoriõigused jäävad pildi autorile.

Fotovõistluse hindamiskogu
Mall Hiiemäe, Eesti Kirjandusmuuseum
Marju Torp-Kõivupuu, Tallinna Ylikool
Elo Liiv, Eesti Kunstiakadeema
Sulev Oll, Maaleht
Arne Ader, loonapiltnik
Ahto Kaasik, Maavalla koda

Korraldaja – Maavalla koda
Fotovõistluse korraldaja Maavalla koda on eesti oma ja põlist usku järgivate kodade katusyhendus. Maavalla koda kannab jõudumööda hoolt maarahva põliselma (s.h hiite), põlisrahva, ilmaliku riigi ja terve keskkonna eest.

Mis on Maavald?
Maavallaks on maarahvas nimetanud oma kodumaad. Lisaks Eesti vabariigi maa-alale hõlmab Maavald praegu Venemaal asuvaid Vadja- ja Setomaad ning Lätti jäävaid ajaloolisi maarahva kihelkondi ja kyli.

Mis on 10221?
See on aastaarv, mis lähtub Maavalla ajaarvamisest. Just nii palju aastaid tagasi murdis jääaja järel kogunenud ja ookeanist kõrgem Balti jääpaisjärv endale tee ilmamerre. Lyhikese ajaga jooksis järv pooltyhjaks ja veetase alanes siinkandis mitukymmend meetrit. Suur jagu meie kodumaast vabanes vee alt, tehes ruumi maismaaelule. See murranguline syndmus tähistas ulatuslike muutuste aega, millesse jääb ka Eesti ehk Maavalla asustusajaloo algus.

Hiite fotovõistluse tähistamiseks sobib see aastaarv väga hästi.

Pilt: Hiiesaar Pärnu jões.

 

02.06.10221 (2008) Algab fotovõistlus “Maavalla hiied 10221”

Maavalla koda kuulutab välja fotovõistluse “Maavalla hiied 10221”.

Fotovõistluse eesmärk on jäädvustada meie rahva looduslike pyhapaikade ilu ja valu ning suunata inimesi märkama esivanemate väekohtade varjatud väärtusi.

Hiied, yksikud pyhad puud, kivid, allikad, ristipuud ja muud looduslikud pyhapaigad kätkevad endas loonalisi ning asise ja vaimse elma väärtusi, mis ootavad avastamist. Märkamist vajab seegi, kuidas inimene pyhapaiku hoiab ja kasutab, olgu siis esivanemate heade tavade vaimus või hoopis teadmatult ja hoolimatult.

Osalejad
Osalema oodatakse kõiki hiiesõpru, välja arvatud korraldajad ja hindamiskogu liikmed. Töid hinnatakse kahes jaos: (A) noored kuni 16-aastased (kaasa arvatud) ning (B) vanemad.

Tähtajad
Fotode esitamise viimane tähtaeg on selle aasta 31. porikuud (31.10.). Pildid palume yles laadida Maavalla koja kodulehel www.maavald.ee alates sygiskuu 1. päevast (01.09.). Võistluse tulemused kuulutatakse välja ja auhinnad antakse kätte jõulukuu algul Tartus. Syndmuse täpse aja ja koha saab teada kooljakuu (11) algul Maavalla koja kodulehelt.

Millised peavad pildid olema?
Arvesse lähevad vaid digifotod, mille pikem kylg on vähemalt 3000-piksline (noortel võib olla ka 2000-piksline) kylgede suhtega 3:2 või 4:3, tiff- või vähima tihendamisega jpg-formaadis. Foto ei tohi olla digitaalselt muudetud (lubatud on heleduse, kontrasti ja tonaalsuse kohendamine). Yks osaleja võib saata kuni kymme pilti.
Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt: vanusejaotus_pildinimi_autorinimi.laiend
(Näiteks: A_hiiekivi_KaurKyyp1.jpg).

Mida pildistada?
Fotole võivad olla jäädvustatud ajaloolised looduslikud pyhapaigad: hiied, yksikud pyhad puud, allikad, kivid, ristipuud, samuti hiljuti asutatud looduslikud pyhapaigad ja kurepesadega postid, millele seotakse paelu. Pilti võib teha ka pyhapaika toodud andidest ja raviesemetest, inimestest pyhapaigas jõudu kogumas, ande jätmas, ravimas, tuld tegemas, nõu pidamas. Pildile võib pyyda ka pyhapaigas toimuvat reostamist, hävitustööd ja selle jälgi.
Pildistatav paik või ese peab olema äratuntav.

Lisa
Pildi muudavad väärtuslikumaks selle saamise lugu (paigast teadasaamine, selle otsimine ja pildi tegemine), samuti koha lugu või lood, millest selgub, et tegemist on pyhapaigaga, samuti jutustaja(te) nimed, elukohad ja synniajad või viide teabeallikale.


Mis on Maavald?
Maavallaks on maarahvas nimetanud oma kodumaad. Lisaks Eesti vabariigi maa-alale hõlmab Maavald praegu Venemaal asuvaid Vadja- ja Setomaad ning Lätti jäävaid ajaloolisi maarahva kylasid.

Piltide kasutamine
Maavalla kojal on õigus tasuta kasutada võistlusele saadetud pilte võistluse tulemuste avalikustamisel meedias, Maavalla koja võrgulehel ja trykiväljaannetes ning koja korraldatavatel näitustel ja muudel harivatel ettevõtmistel.

Auhinnad
Noorte ja vanemate arvestuses antakse välja esimesed auhinnad. Eriauhinnad antakse järgmistes ryhmades: puu(d), kivi(d), veekogu, kaitstavad liigid pyhapaigas, annid, hiietavad, hiie valu.

Looduslike pyhapaikade ylevaate ja muud asjakohast teavet leiab Maavalla koja võrgulehelt.

Fotovõistlust toetavad: KehrwiederTuru Foto, Loodusajakiri, OverallMaaleht ja Lofo.

Lähem teave:
koda [at] maavald.ee