Liikuva kuva saatmine

Vabakasutus : Selle valikuga annab autor ülesvõtte Creative Commons 3.0 litsentsi tingimustel vabakasutusse. Ülesvõtet võib mittetulunduslikel eesmärkidel ja autorile viidates tasuta kasutada.

Videot üles laadides kinnitan, et olen tutvunud võistluse eeskirjaga ja nõustun selle tingimustega.