HIITE MAJA
1. Võistluse eesmärk
- Looduslike pyhapaikade mitmekesisuse, väärtuste ning ohustatuse teadvustamine.
- Inimeste suunamine pyhapaikasid otsima, kylastama ja nende yksikasju märkama.
- Pyhapaikade asukohtade, seisundi, kasutamise ja tähenduse jäädvustamine.
- Heade ylesvõtete kogumine pyhapaikade tutvustamiseks.

2. Osalemisõigus
Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a võistluse korraldamisega seotud isikud.

3. Ajakava
Võistlustöid saab yles laadida 02.05. - 31.10.2015 aadressil http://www.maavald.ee/kuvavoistlused/h/maavalla-hiied-10228#saada-kuva


Võitjad kuulutatakse välja 28.11. Tartus toimuval Hiie väe syndmusel.

4. Auhinnaryhmad ja auhinnad
4.1 Yldarvestuse peaauhind - valitakse välja kõikide võistlustööde hulgast
4.2 Noorte peaauhind - valitakse välja kõikide kuni 16 aastaste (16 kaasa arvatud) võistlustööde hulgast.
4.3 Eriauhinnad:
4.3.1 Puu (pyha puu, salu või mets)
4.3.2 Kivi (pyha kivi, kivide ryhm, pank, koobas)
4.3.3 Veekogu (pyha allikas, oja, jõgi, veesilm, järv, mereala)
4.3.4 Looduskaitse (looduskaitsealune liik või yksikobjekt pyhapaigas, samuti kaitsealal asuv looduslik pyhapaik)
4.3.5 Annid pyhapaigas
4.3.6 Tavad (ajalooliste tavade järgimine pyhapaigas)
4.3.7 Hiie valu (pyhapaiga ryvetamine ja muu kahjustamine)
4.3.8 Pärimus (ylesvõttele lisatud pärimusteade või kogemuslugu, mis avab paiga tähendusi)
4.3.9 Vana Võromaa pyhapaik
4.3.10 Virumaa pyhapaik
4.3.11 Saare pyhapaik
4.3.12 Muinsuskaitsealune pyhapaik (Kultuurimälestiste registrisse kantud looduslik pyhapaik, mille on jäädvustanud koolinoor  (õpilane, või kõrgkooli bakalaureuse astme yliõpilane)
4.3.13 Maailma pyhapaigad (looduslikud pyhapaigad, nende osad ja pyhapaikade kasutamine mujal maailmas)
4.3.14 Mulgimaa pyhapaik (Tarvastu, Paistu, Halliste, Karksi ja Helme kihelkonnas jäädvustatud ajaloolise loodusliku pyhapaiga parim ylesvõte)
4.4 Korraldajal on õigus luua võistluse ajal juurde piirkondlikke jm auhinnaryhmasid.

5. Võistlustööde sisulised tingimused
5.1 Maavalla loodusliku pyhapaiga ylesvõte on tehtud Maavallas (Maavallast pikemalt p.11.2).
5.2 Maailma loodusliku pyhapaiga ylesvõte on tehtud mujal maailmas, eeldatavasti põlisrahva juures.
5.3 Ylesvõttel peab olema jäädvustatud ajalooline (pärimuslik) looduslik pyhapaik: hiis, pyha puu, allikas, kivi, ristipuu jms; jäädvustatud võivad olla: pyhapaika toodud annid ja raviesemed, inimesed pyhapaigas jõudu kogumas, ande jätmas, ravimas, tuld tegemas, nõu pidamas jm ajaloolisi tavasid järgimas. Kurvema poole pealt  võib pildile pyyda pyhapaiga ryvetamise või kahjustamise.
5.4 Jäädvustatud paik või ese peab olema äratuntav.
5.5 Lohukivid (väikeselohulised kultusekivid) liigituvad looduslikuks pyhapaigaks yksnes erandjuhul kui nende kohta on teada otsene pyhaks pidamise pärimus. Kalmet, kalmistut, kabelit, kirikut jm rajatist võib käsitleda võistluse teemana juhul see asub looduslikus pyhapaigas.

6. Võistlustööde tehnilised tingimused
6.1 Iga osaleja võib võistlusele saata kuni 10 digiylesvõtet.
6.2 Diapositiiv- või negatiivfilmile pildistatud tööd tuleb esitada digitaliseeritult.
6.3 Võistlustööd tuleb esitada jpg formaadis aadressil:http://www.maavald.ee/kuvavoistlused/h/maavalla-hiied-10228#saada-kuva

6.4 Pildifaili pikema kylje pikkus peab olema 3000 kuni 7500 pikslit.
6.5 Faili suurus võib olla kuni 15 MB.
6.6 Lubatud on  kadreerimine, täielik ja osaline heleduse, kontrasti ja värvi parandamine ning teravustamine.
6.7 Piltidel ei ole lubatud osade juurde lisamine või nende eemaldamine, v.a tolmuplekkide eemaldamine.
6.8 Lubatud on digitaalselt kokku kleebitud panoraamid ning piltide dynaamilise ulatuse tõstmine (HDR=high dynamic range).
6.9 Piltide töötlemisel tuleb lähtuda heast tavast ning vormistada need tõepäraselt  ja loomulikult.
6.10 Võistlusele esitatud ylesvõttele peab olema lisatud kirjeldus pildi tegemisest, paigaga seotud pärimus(ed), vm andmed selle pyhaks pidamisest. Lisatud kirjeldusest peab selguma, miks peab pildistaja seda ajalooliseks looduslikuks pühapaigaks.

7. Hindamiskogu ja hindamise mõõdikud
7.1 Hindamiskogusse kuuluvad tunnustatud fotograaf( id), pärimusetundja(d), kunstnik (ud) jt asjatundjad.
7.2 Hindamiskogu valib iga ryhma parima ylesvõtte, millele määratakse auhind. Hindamiskogul on õigus jätta sobiva võistlustöö puudumisel auhind määramata.
7.3 Võistlustööde hindamisel kaalutakse:
7.3.1 Õige paik - kas jäädvustatud on ajalooline looduslik pyhapaik?
7.3.2 Tehniline sobivus – kas kuva mõõtmed vastavad eeskirjale.
7.3.3 Mulje – kas ylesvõte tervikuna tundub tähelepanuväärne, meeldiv ja/või kõnekas?
7.3.4 Sõnum – kas tekib selle paiga (või kõigi pyhapaikade) suhtes tundeid, kysimusi, mõtteid?
7.3.5 Tehniline teostus – kas teravus, värvid, kontrastus jm tehnilised omadused tunduvad loomulikud?
7.3.6 Dokument – kuivõrd pakub teavet pyhapaiga mineviku, seisundi, tähenduse ja kasutamise kohta?
7.3.7 Lisaväärtus - kas kuva juures midagi heas mõttes yllatab?
7.4 Hindamiskogu eeldab, et võistlustöö jäädvustamisel hoitakse pyhapaiga loodus- ja kultuuripärandit ning  järgitakse ajaloolisi häid tavasid.

8. Ylesvõtete kasutamine
8.1  Korraldajatel on õigus tasuta kasutada võistlusel osalenud pilte võistluse ja selle tulemuste tutvustamiseks ajakirjanduses, näitustel, avalikel syndmustel ja kodulehel, viidates seejuures autorile.
8.2 Auhinnatud ylesvõtteid võib tasuta kasutada ka pyhapaikade kaitsmist edendavatel muudel eesmärkidel, näiteks koostada neist näitusi ja pildikavasid, trykkida plakateid, kalendreid ja postkaarte. Teisi võistlusel osalenud ylesvõtteid võib kasutada kokkuleppel autoritega.
8.3 Võistlusel osalejatel on võimalus avaldada pildid vabakasutuslitsentsi Creative Commons 3.0 all, mis lubab kasutada pilte mittetulunduslikel eesmärkidel tasuta kõigil, kes viitavad pildi autorile.

9. Korraldaja vastutus
Korraldaja vastutab võistlusele esitatud tööde õiguspärase kasutamise eest, s.h jätab avalikustamata ohustatud pyhapaikade asukohaandmed.

10. Autori vastutus
10.1 Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest, kinnitab, et ta on võistlusele saadetud tööde autor ning nõustub kuvavõistluse eeskirja tingimustega.
10.2 Autor  esitab võrdluseks kaamera originaalfaili (RAW või JPG), slaidi või negatiivi, samuti teavet võtteolukorra kohta, kui korraldaja seda kysib.

11. Lisateavet
11.1 Mis on ajaloolised looduslikud pyhapaigad?
Algselt loodusliku ilmega paigad ja maa-alad, mida meie esivanemad on kasutanud juba enne 20. sajandit palvetamiseks, andide toomiseks, ravimiseks jt maausulisteks toiminguteks on ajaloolised looduslikud pyhapaigad. Erandina loetakse ajalooliste looduslike pyhapaikade hulka ristipuud. Looduslikud pyhapaigad ei ole kalmistud ja lohu- ehk kultusekivid, samuti mitte vanad puud, kivid jm looduspaigad, mille kohta pole teada otsest pyhaks pidamise pärimust.
11.2 Mis on Maavald?
Maavallaks on maarahvas nimetanud oma kodumaad. Lisaks Eesti vabariigi maa-alale hõlmab Maavald praegu Venemaal asuvaid Vadja- ja Seto alasid ning Põhja-Lätis asuvaid põliseid maarahva kyli.
11.3 Mis on 10228?
Maavalla-keskne ajaarvamine lähtub peale jääaega toimunud Billingeni murrangust, millega Läänemere kohal laiunud jääpaisjärv murdis 10228 aastat tagasi endale tee ilmamerre ning vabastas suure osa meie maismaast. Ligikaudu sama vana on ka meie rahva ja pühapaikade lugu.
11.4 Võistluse korraldajad
Võistluse korraldavad: Maavalla koda, Hiite Maja SA ning Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus.

12. Viiteid
Väike teejuht hiite juurde Maavalla Koja kodulehel
Pyhapaikadest Maavalla koja kodulehel
Looduslike pühapaikade andmekogu
Eesti Instituudi hiite leht
Pyhapaika kylastades järgi häid tavasid

Creative Commons


Täiendav teave:
Võistluse peakorraldaja Ahto Kaasik, Tel 56686892, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.