HIITE MAJA

Maavalla koda kuulutab välja kuvavõistluse “Maavalla hiied 10224”

Neljandat korda toimuva võistlusega soovitakse jäädvustada meie rahva looduslike pyhapaikade ilu ja valu ning suunata inimesi märkama esivanemate väekohtade väärtusi. Hiied, yksikud pyhad puud, kivid, allikad, ristipuud ja muud looduslikud pyhapaigad on meie vanimad looduskaitsealad ja pyhamud. Seal on põimunud meie maa ja rahva lugu ja vägi. Märkamist vajab seegi, kuidas inimene pyhapaiku hoiab ja kasutab, olgu siis esivanemate heade tavade vaimus või hoopis teadmatult ja vääriti.

Osalejad
Osalema on oodatud kõik inimesed sõltumata vanusest.

Mida jäädvustada?
Pildil võivad olla ajaloolised looduslikud pyhapaigad: hiied, yksikud pyhad puud, allikad, kivid ja ristipuud. Pilti võib teha pyhapaika toodud andidest ja raviesemetest, inimestest pyhapaigas jõudu kogumas, ande jätmas, ravimas, tuld tegemas, nõu pidamas jm ajaloolisi tavasid järgimas. Kurvema poole pealt võib pildile pyyda pyhapaigas toimuvat reostamist, hävitustööd ja selle jälgi.
Jäädvustatud paik või ese peab olema äratuntav.

Millised peavad ylesvõtted olema?
Arvesse lähevad vaid digifotod, mille pikem kylg on vähemalt 3000-piksline (noortel võib olla ka 2000-piksline). Kuvad peavad olema jpg-formaadis.
Pildifail peab olema nimetatud järgmiselt: autorinimi_pildinimi.laiend (näiteks: KaurKyyp_Hiiekivi1.jpg).
Iga osaleja võib saata kuni kymme pilti.

Pildi saatmine
Võistlustöid saab yles laadida aadressil http://www2.maavald.ee/pildid/?tee=upload
Pildi yleslaadimiskeskkonnas tuleb täita kõik väljad, samuti lisada pildi saamise lugu (paigast teadasaamine, selle otsimine ja pildi tegemine), samuti koha lugu või lood, millest selgub, et tegemist on just nimelt ajaloolise pyhapaigaga. Oluline on ka viide teabeallikale (inimene, kirjandus, internet vm).

Tähtajad
Kuvasid saab yles laadida porikuu lõpuni (31.10). Võistluse tulemused kuulutatakse välja ja auhinnad antakse kätte 19.11.2011 Tartus toimuval Hiie väes syndmusel.

Auhinnad
Peaauhinna saav kuva valitakse välja kõikide võistlustööde hulgast.

Noorte (kuni 16aastaste) peaauhinna paneb välja Haridus- ja Teadusministeerium.

Eriauhinnad antakse järgmistes ryhmades: puu, kivi, veekogu, kaitstavad liigid, annid, hiietavad ning hiie valu.

Muinsuskaitseamet paneb tänavu välja eriauhinna pildile, millel õpilane või üliõpilane on jäädvustanud kultuurimälestisena kaitstava (muinsuskaitsealuse) loodusliku pühapaiga. Autor, kes sellele auhinnale soovib kandideerida, peab yleslaadimisel märkima selgitusse, "õpilane" või "üliõpilane".

Võro Instituut paneb välja auhinna parimale Vana-Võromaa pyhapaiga kuvale.

Kuvavõistlus toimub koostöös Tartu Ülikooli, Hiite Maja SA, Kultuuriministeeriumi, Siseministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Rahvusringhäälinguga

Lisateavet

Mis on ajaloolised looduslikud pyhapaigad?
Algselt loodusliku ilmega paigad ja maa-alad, mida meie esivanemad on kasutanud juba enne 20. sajandit palvetamiseks, andide toomiseks, ravimiseks jt maausulisteks toiminguteks on ajaloolised looduslikud pyhapaigad.

Mis on Maavald?
Maavallaks on maarahvas nimetanud oma kodumaad. Lisaks Eesti vabariigi maa-alale hõlmab Maavald praegu Venemaal asuvaid Vadja- ja Seto alasid ning Põhja-Lätis asuvaid põliseid maarahva kyli. Maavalla koda yhendab maarahva põlise loonausu kodasid.

Mis on 10224?
Maavalla-keskne ajaarvamine lähtub peale jääaega toimunud Billingeni murrangust, millega Läänemeremaade kohal laiunud jääpaisjärv murdis 10224 aastat tagasi endale tee ilmamerre ning vabastas suure osa meie maismaast. Ligikaudu sama vana on ka meie rahva lugu.

Väike teejuht hiite juurde

Pyhapaikadest Maavalla koja kodulehel

Eesti Instituudi hiite leht

Pyhapaika kylastades järgi häid tavasid

koda [at] maavald.ee, tel 5668 6892


Kuva: Eelmise aasta hiite kuvavõistluse võitis Hendrik Relve kuva Tõrenurme hiiepärnast