Raamat Tarvastu pühapaikadest

Ilmus mulgikeelne raamat Tarvastu kihelkonna vana pühäkotusse. Luumiseluu ja perimuse. Raamatusse on koondatud sadakond pärimuslugu Tarvastu kihelkonna pühapaikadest ja muist tähtsaist paigust.

Ilmus mulgikeelne raamat Tarvastu kihelkonna vana pühäkotusse. Luumiseluu ja perimuse. Raamatusse on koondatud sadakond pärimuslugu Tarvastu kihelkonna pühapaikadest ja muist tähtsaist paigust. Pärimusi ilmestavad Hendrik Mändla, Kevin Kohjuse ja Joonas Talviku kuvad. Raamatu lõpus on käsitletud paikade kaart ja koordinaadid ning kasutatud teabeallikate nimekiri.

Raamatu koostasid Sirje Kasendi ja Arvi Sepp. Tekstid pani mulgi keelde Tarvastu mulgi keele ring ja Kristi Ilves. Raamat on pühendatud tänavu kevadel lahkunud hiiesõber Arvi Sepale.

Raamatu andis välja Tarvastu Muuseumi Sõprade Selts ja seda saab osta Tarvastu raamatukogust.

Tarvastu raamatukogus on sügiskuu lõpuni avatud raamatu ainetel ka fotonäitus.

Tarvatu pühapaikade kohta on uudiseid veelgi. Muinsuskaitseametil on valmimas eeluuring, mille käigus püütakse kaardistada arhiiviteadetes mainitud pühapaiku. Hiite Maja sihtasutus on aga koostamas koolidele mõeldud teejuhti Tarvastu pühapaikadest.

1

20220824 1725441