Tänavuseks Hiie sõbraks kuulutati Tarvastu Gümnaasiumi õpetaja Sirje Kasendi

Laupäeval Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi saalis toimunud Hiie väe tunnustamise sündmusel kuulutati 2022. aasta Hiie sõbraks Tarvastu Gümnaasiumi õpetaja Sirje Kasendi. Tunnustuse pälvis ta mitmekesise, pühendunud ja tulemusliku töö eest Tarvastu kihelkonna looduslike pühapaikade uurimisel ja tutvustamisel.

Sirje Kasendile köideti ümber vöö ja ulatati Hiie sõbra kirves, mis kehastab esivanemate tarkust, osavust, julgust ja usaldust. Meestelauluselts LüüTürr esitas Sirje Kasendile pühendatud laulu.

Sirje Kasendi on aastatel 2019-2022 eest vedanud mitmeid ettevõtmisi Tarvastu kihelkonna looduslike pühapaikade uurimiseks, korrastamiseks ja tutvustamiseks. Ta on kaasanud neisse tegevustesse oskuslikult erinevaid asutusi, ühendusi ja inimesi. Oma tänukõnes meenutas ta, et hiitega süvenenult tegelema innustas teda tänavu lahkunud hiiekaitsja Arvi Sepp. Koostöö Arviga algas mulgi keele turgutamisest. See näitab, kuivõrd kohalik keel on seotud kohaliku pärimuse ja pühakohtadega. Eriline koht hiietunnetuse süvendamisel oli Põlise Pere korraldatud hiieretkedel.

Aasta Hiie sõbra valisid ühiselt Maavalla Koda, Hiite Maja SA ja Põlisrahvaste SA. Hiie sõbra väljakuulutamise kõne ja teenete loetelu: www.hiis.ee/uudised/aasta-hiie-sobra-vaeljakuulutamine

Lisaks tunnustati Hiie väe sündmusel üheksat hiiesõbralikku tegu, mille eest said tänukirja Meoma ja Toomalõuka küla, Võro ja Sto Instituut, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Tamme-Lauri tamme rajajad, MTÜ Päästame Eesti Metsad, Eesti Ornitoloogiaühing ja Mari Ojasaar. Tunnustatud tegude ülevaade: www.hiis.ee/uudised/hiiesobralikud-ettevotmised-2022

Hiie väe sündmusel tutvustati ka Hiite kuvavõistluse paremikku ja autasustati võitjaid. Võistluse hindamiskogu esimees Arne Ader tõi esile, et kuna kõikvõimalikud kaitsetähised on võistluse 15 aasta jooksul tekitanud palju pahameelt, otsustati seekord anda välja ka siltide ohvri eriauhind.

Võistluse üldvõitjaks osutunud loodusfotograaf Sven Začek võitis 1000-eurose peaauhinna ja lisaks veel viis eriauhinda. Võidukuvade album: www.hiis.ee/uudised/hiite-kuvavoistluse-voitjad-2022

Tunnustussündmusel peetud sõnavõtus ütles Maavalla Koja vanem Sven Kristjan Kreisberg, et meie pühapaigad on pidevas ohus. Ta ütles: „Tundub uskumatu ja hullumeelne, kui keegi tahab jälle harvesteriga hiide sõita. Kuidas reageeriks ühiskond, kui keegi sõidaks veoautoga kirikusse või sünagoogi“. Kreisbergi ettepanekul mälestati leinaseisakuga lahkunud Hiie sõpru Arvi Seppa ja Tambet Torpanit.

Põlisrahvaste SA esindaja keeleteadlane Indrek Park kõneles, et meie eripäraks ja väärtuseks on kohapärimusega paigad, mille seas on omakorda eriline koht looduslikel pühapaikadel.

Hiite Maja SA juhataja Ahto Kaasik meenutas oma sõnavõtus, et kui 15 aastat tagasi kavandati esimest Hiie väe sündmust, siis oli jutuks ka hiievaenulike tegude äramärkimine. Toona aga otsustati, et sündmuse tähelepanu keskendub hiiesõbralikele tegudele ja inimestele.

Soomest tõi hiiesõpradele tervisi Maavalla Koja sõsarühenduse ja Hiite Maja Sihtasutuse kaastöölise Taivaannaula ry esindaja Patrick O’Rourke. Ta rõhutas, et eestlaste eeskuju on andnud innustust ka soomlaste hiite kaitse ja arvelevõtmise alal.

Sündmust juhtisid Ann ja Indrek Vainu. Rahvalaule laulis Lüü-Türr. Sündmuse korraldasid Hiite Maja SA ja Maavalla Koda koos paljude vabatahtlikega.

Sündmuse album: www.facebook.com/hiievagi